Når du har lagt første strøk med sealer, må man vente i minimum 6 timer før påføring av neste lag.