Dersom du ønsker at vi skal utføre jobben, vil prisene variere fra 2.000,- til 5.000,- pr kvadrateter, avhengig av hvor stort areal som skal dekkes og eksisterende underlag.