Prisen vil variere ut i fra størrelse, type prosjekt og rommets utforming.

Hvis du fyller ut dette skjemaet, så vil vi komme raskt tilbake med en estimert pris på ditt prosjekt.