Pigmentene i produktene er av mineralsk opprinnelse og er UV-bestandige. Dermed vil fargen ikke påvirkes av ytre faktorer som f.eks sollys. Utseendet vil derfor ikke endres over tid.